fredag 28 september 2012

Vad är addition?

Idag introducerade vi ett nytt begrepp - addition. Vi plockade fram de berömda morötterna och då gick allt som en dans. Vi arbetade med additionstecknet och likhetstecknet och flyttade morötter hit och dit. Alla provade och det gick jättebra.
Efter genomgången fick barnen räkna på egen hand. Det märktes att alla tyckte att det var roligt med nya utmaningar. Äntligen "riktig" matte!

Kaninläsning

Nu när vi har lärt oss så mycket om kaniner blev det dags att skriva en gemensam faktatext. Anna och Katharina var sekreterare och barnen bestämde vad det skulle stå. Under tiden texten växte fram pratade vi om punkt, stor bokstav, mellanrum och formuleringar. Innan vi visste ordet av hade vi skapat en fin faktatext om kaniner. Alla hade kommit till tals.
Sedan läste vi igenom texten tillsammans flera gånger. De som ville fick läsa sin mening för alla och vi tittade noga på olika ord. Denna gång ringade vi in alla ord som började med "kanin" och räknade dem. En del andra vanliga ord halkade med såsom och, kan och i.

Flitens lampa lyste när vi letade ord i texten.

Vi ville knappt sluta när vi kommit igång. Ett underbart språkpass som stimulerade både lärare och elever.
Nu är vi kaninexperter!

torsdag 27 september 2012

Kaninpoesi

Vad är en dikt? Kan vi göra dikter? Vi kan göra ALLT! Vi gav varandra förslag på vad man kunde skriva och idéerna var många. Alla skrev på egen hand och fick ihop finfina kanindikter.

Vid fruktstunden hade vi diktuppläsning. Alla stolta barn läste upp sin kaninpoesi. Härligt!

tisdag 25 september 2012

Olika är bra!

I kanintemat jobbar vi med många olika saker under en vecka. Vi har valt att läsa boken om Pricken, en brunprickig kanin som fötts i en familj med bara vita kaniner. Detta för att vi skulle kunna föra diskussioner om att vara olika. Att barn är kloka visade sig fort. De tyckte inte det hade varit bra om vi alla sett likadana ut. Det hade varit tråkigt. Om alla kunde exakt samma saker hade vi inte kunnat lära oss av varandra.
Vi skapade Olika-kaniner och ingen kanin var exakt lik någon annan. Det tyckte vi var bra!

Morotsmatte

Idag har vi räknat morötter.
Det var kaninerna Skrutte, Snutte och Plutte som skulle dela på fem morötter. Fanns det mer än ett sätt att dela på?
Vi provade oss fram, räknade morötter och förde protokoll. Förmågan att samarbeta prövades och utvecklades.

Sedan jämförde vi våra resultat och resonerade om ifall någons lösning var mer rätt än någon annans.

Vi kom fram till att allas lösningar kunde vara rätt men att Skrutte, Snutte och Plutte kanske inte tyckte att det var helt rättvist!

K som i kanin

Denna vecka har vi Kanin-tema. Vi jobbar med att skapa faktatexter, vi tränar jämförelser och pratar om att vara olika.
Vad är det som händer på skolgården? Något har fångat vårt intresse.
Jo, vi har ju fått fint besök av Snuttan och Sot. Med morötter i packningen har de kommit till Solen.
-Åh, så mjuka! -Jag vill också klappa! -Jag med!
Ett tack till Oscar som visade upp sina fina kaniner och berättade spännande saker så att vi lärde oss massor.

söndag 23 september 2012

Spöklikt!

Premiär för berättelseskrivning med datorerna som arbetsredskap! Som uppstart hade vi spökstund i nedsläckt klassrum. Vi hade tända ljus utplacerade här och var i klassrummet. Vi lyssnade till högläsning, Pelle Svanslös och spöket. Sedan var det dags att göra framsidor till de egna spökhistorierna. Eleverna blev indelade i skrivpar och fick tillsammans besluta vad sagan skulle heta.  
Nästa lektion var datorerna på plats. Skrivparen fick prata och bestämma vad deras spökhistoria skulle handla om. Sedan skrev de ner berättelsen. De turades om att sitta vid tangentbordet. Många diskussioner blev det, om innehåll, stavning och mellanslag m.m. Klassrummet fylldes av glada röster och skratt när spökena gjorde tokiga saker. Koncentrationen var hög.

Klassrummet är spöksmyckat denna vecka.

Några färdiga alster. Snart dags för uppläsning.

Fast först måste vi träna.


Lockande framsida.


Mycken möda nedlagd på illustrationerna.

Nystartad blogg!

Så är vår blogg äntligen igång!
Här kommer vi, pedagoger och elever, att tillsammans publicera och visa vad vi gör om dagarna på Solen!