torsdag 30 januari 2014

Soleninfo 140130

Hej alla föräldrar!
Som ni säkert noterat utgick läsläxan till nästa vecka pga skridskoåkningen i tisdags. Vi hann inte förbereda barnen. Vi skjuter på den till nästa vecka.
De närmaste veckorna kommer vi att träna på olika läsförståelsestrategier. Alltså, vilka strategier vi kan använda oss av för att ta till oss innehållet i en text. Forskning visar att det är svårare att ta till sig innehållet i en faktatext än i en skönlitterär text. Därför är det viktigt att vi i skolan jobbar med olika typer av texter som har olika syften. Barnen behöver få möta texter med varierat innehåll och bearbeta dem på olika sätt. Den lässtrategi vi ska jobba med nästa vecka handlar om att kunna tolka en text och "läsa mellan raderna". Det innebär att kunna måla inre bilder, vidga sin tankevärld och dra slutsatser utan att svaret står skrivet i texten, t ex:
"Lasse kommer gående på skolgården. Han går långsamt. Skolväskan släpar i marken och lämnar långa spår i snön. Lasses blick är sänkt och axlarna hänger ner."
Hur tror du Lasse mår?
Vilken årstid är det?
Varför släpar väskan?
Vad tror du Lasse har i väskan?
Texterna barnen får hem som läsläxa är inte särskilt långa. De ska dock lästränas flera gånger och det ska flyta riktigt bra när de läser upp i skolan veckan efter. De som är vana läsare ska träna på att läsa med intonation (betoning/varierat tonläge), lugnt tempo och tydligt uttal. I skolan kommer vi att jobba vidare med texterna genom diskussioner och skriftliga uppgifter.
Det har varit lite si så där med att anmäla frånvaro varje dag då barnen är sjuka. Eftersom vi måste gå ifrån verksamheten för att ringa er föräldrar om ert barn inte dyker upp (och inte är sjukanmält samma morgon) skapar det lite onödigt arbete. Vi ser det som en säkerhetsåtgärd och en trygghet att vi har denna regeln på skolan och hoppas det ska fungera helt och fullt framöver.
Till sist vill vi meddela att vi på onsdag 5/2 ska åka iväg på en pulkautflykt. Vi vill passa på att utnyttja snön för lek och utevistelse, så länge den ligger kvar. Vi kommer att åka till Häckeberga med buss som avgår från skolan ca 8.30. Vi äter lunch på skolan, om än lite senare än vanligt. Barnen behöver ha med sig en liten fika och något varmt att dricka. Endast pulka/åklapp är tillåtet i backen (inte snowracer etc).Varma kläder!
Vi önsker er en riktigt skön helg!
Katharina och Anna

Knyta ihop säcken

Imorgon är det dags att göra en sista uppgift i "Ett barn är fött"-temat. Alla solar ska i en ganska öppen skrivuppgift få visa en del av det de lärt sig de senaste två månaderna. Idag tränade vi för sista gången.

Först gick vi igenom de välkända målskyltarna. Bedömningsuppgiften handlar främst om detta mål även om de andra kommer in också, inte minst att kunna återberätta någon berättelse från Bibeln.

Under tre rubriker kristendom - judendom - islam hjälptes vi åt att fylla tavlan med symboler, traditioner, utövningsplatser, viktiga personer, berättelser m.m.

Tillsammans kunde vi massor! Alla kom till tals och bidrog till att vi kunde få syn på alla saker vi jobbat med. Vi skrev upp stödord och hjälptes åt att förklara skeenden, se samband samt att hitta skillnader och framför allt likheter i de tre religionerna.

Med hjälp av stödorden redogjorde vi muntligt för varandra.

Det tog sin lilla tid.

Även om religion i sig är abstrakt och mycket kan vara svårt att relatera till så har intresset varit stort och vi känner oss nu åtminstone bekanta med bitar av de stora religionerna.

När det om något år är aktuellt att återkomma till detta ämne kommer solarna att känna igen mycket och ha goda möjligheter att då fördjupa sina kunskaper.

 Med blicken på tavlan...

 ... tränade vi muntlig framställning med frisk energi.

För att alla skulle bli peppade att göra sitt yttersta blandade vi grupperna helt och bildade alldeles nya arbetspar.

"Den sjuarmade ljusstaken symboliserar den brinnande busken som..."

Några kände sig så säkra efter att ha gått igenom det hela en gång, att de provade att berätta helt fritt utan stöd av orden.

Alla solar fick med sig stödorden hem om de ville ta chansen att träna en gång till. Många var sugna på att köra igenom det hemma. På så sätt kunde ju mamma och pappa få höra hur bra det gick. Spännande imorgon!

Att formulera problem

Att lösa problem är en förmåga som vi arbetat mycket med. 

Att formulera problem är en helt annan femma. Det är en sak att hitta på textuppgifter av typen: "Det var 18 barn på skolgården. Det började åska och nio barn blev rädda och sprang in. Hur många barn var kvar på skolgården?" Det kan vi alla göra. Men att formulera matematiska problem är lite svårare. Först måste vi reda ut vad ett problem är. Som en av solarna uttryckte det idag: "Är en gåta och ett problem samma sak?" Vi har mer jobb att göra innan vi kan fastställa en definition av vad ett matematiskt problem är. 
- Man ska inte kunna lösa det för lätt, tycker någon på Solen. 
- Det är lite klurigare, säger någon annan.

För att förbereda noggrant för problemformulerandet tittade vi först på ett vuxen-formulerat problem. Vi ville att barnen skulle konstruera problem med just denna form.

Nästa steg var att vi alla tillsammans konstruerade ett gemensamt problem. 

I denna typ av problem vill vi att barnen ska se och använda sig av proportionalitet, i detta fall dubbelt så mycket.

Vi diskuterade lösningar tillsammans.

Vi kan tydligt märka att våra barn i detta arbete ständigt utvecklar förmågan att föra resonemang.

Allt fler vill bidra med sina tankar i samtalen.

Så satte vi igång.

"Vad ska vårt problem handla om?"

"Hm..."

"En gubbe köpte 30..."

Matte är kul!

Imorgon fortsätter problemskapandet och lösandet.

onsdag 29 januari 2014

Vredens märke

Veckans läsläxa valdes som vanligt ut med omsorg. Vi vill att barnen ska få möta olika intressanta texter som ger goda möjligheter till diskussioner i klassrummet. "Vredens märke", en islamsk saga för barn, innehöll som så många andra religiösa berättelser, ett tänkvärt budskap. Alla kunde ta till sig meningen med denna text. Barnen deltog aktivt i diskussionen och händerna i luften var många.

Hårda ord lämnar minst lika djupa sår som hårda slag. Dessutom sitter såren på insidan kvar länge, länge. Något att tänka på innan vi låter tråkiga kommentarer hoppa ur munnen.

Som förberedelse till dagens pass hade barnen hemma funderat kring några frågor på texten.

En del frågor fanns det svar på i texten, andra frågor fick du själv fundera kring. Förmågan att kunna tolka en text och dra egna slutsatser utan att det finns några givna svar, är något vi tränar regelbundet i skolan.

Ett annat kunskapskrav som vi också fick möjlighet att träna idag var förmågan att kunna koppla det vi läst till egna erfarenheter. Vem har inte i ilskan sagt något sårande till en kompis? Till mamma och pappa? Vi vuxna berättade först om våra egna erfarenheter. Sedan var det barnens tur.

Varför inte träna att skriva i berättelseform? Då får vi ju in både inledning, händelse och avslut. Kan vi dessutom hålla den röda tråden genom vår berättelse har vi kommit långt!

Idag har tekniken tyvärr inte varit på vår sida. Därav en del "skruvade" bilder. Hoppas ni har överseende.

måndag 27 januari 2014

Little Red Riding Hood jobbar mot målen

Little Red Riding Hood-temat på engelskan fortsatte idag.

Vi startade med att gå igenom målskyltarna. Vid detta laget är barnen bekanta med dem.

Sedan såg vi en kort Little Red Riding Hood-film. De nya orden vi tränat återkom hela tiden i berättelsen. Filmen är lätt att finna på http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

Detta var så klart mycket uppskattat och många erfor känslan av att förstå engelska, en byggsten i det språkliga självförtroendet.

När jag förstår tycker jag det är kul och det skapar en grogrund för mer fördjupat lärande.

Vi tränade temats ord genom att i par instruera varandra att peka på bilderna och repetera orden. Några vågade till och med instruera hela gruppen.

"Point at the flowers!"

Perfekt träning att göra i grupp. Alla tränar samma sak (de nya orden samt att följa instruktioner). Råkar man peka på fel bild så märks det inte och man kan prova på igen.

Vi avslutade passet med att öva lite på instruktionstagning.

Vi färglade en bild ur sagan enligt muntliga instruktioner.

"Colour the hunter´s hat black!"

"Colour the big tree brown and green!"

"Can you find the cottage? Colour the roof yellow!"

fredag 24 januari 2014

Veckans bloggare

Denna vecka har vi  lärt oss ett nytt matteknep som heter Fylla upp. Det var lite klurigt.

Budorden på Solen

På skapandepasset igår fördjupade solar och fritidspedagoger sig i de tio budorden. Det pratades om innebörden i dessa urgamla regler. 

Sedan fick alla välja sitt favoritbudord och göra en fin tavla av det. Ramar tillverkades med mosaikteknik. 

En grupp tillverkade Solens budord.

Många av dem liknade dem som Mose nedtecknade på berget Sinai.Idag tog vi åter upp tråden och hade ett insiktsfullt samtal om budorden. Varför finns de i Bibeln? Håller de än idag? Alla regler motiverades av de kloka solarna och argumenten tröt aldrig.

Efteråt dokumenterade vi i "Min bok".

Ingen hade bekymmer med att motivera varför de valt ut just sitt bästa budord.


Nu är det snart dags att lägga detta tema bakom oss. Även om vi ibland blandat ihop olika traditioner, högtider, symboler och utövningsplatser tror vi att alla som går på Solen känner igen flera bibliska berättelser och kan hitta viktiga budskap i dem.

"Du ska visa aktning för din fader och din moder" var ett populärt budord.

Finfina jobb blev det.