torsdag 23 januari 2014

Sist men inte minst, Islam

Denna vecka har vi bekantat oss lite med Islam. Återigen slogs vi av att detta med att arbeta med världsreligioner är ganska abstrakt. Många av oss praktiserar inte någon religion alls och vet knappt vad ordet religion står för. Inte blir det lättare när vi möter främmande uttryck och seder som vi inte känner igen. Men spännande är det och det finns många likheter mellan de stora religionerna när vi tittar lite närmare. Kunskapskravet vi tränar mot är att vi ska kunna ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse i kristendom, judendom och islam.

Vi började med att lyssna till högläsning av "De tre korna". Det är en islamsk saga med ett tydligt budskap, något som vi känner igen från Bibelns berättelser. Sedan plockade vi fram olika muslimska föremål.

Många kunde berätta saker som hade koppling till islam på ett eller annat sätt. Vi tittade på Koranen, muslimernas heliga skrift. Den var väldigt vacker och skriven med ett alfabet som inte alls liknar vårt.

 Det är viktigt att vara riktad mor Mecka när man ber. En kompass kan vara användbar.

En bönematta som muslimer använder när de ska be. 

Vi tittade också på en sjal, en hijab, som muslimska kvinnor bär och vi pratade om varför de gör det. Vi såg bilder av hur en moské ser ut och vi pratade länge om Ramadan. Tänk att inte få äta och dricka från gryning till skymning. Vi som är hungriga klockan elva här på Solen...

I nästa vecka knyter vi ihop säcken och avslutar med en bedömningsuppgift. Fast först ska vi träna lite till!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar