måndag 13 januari 2014

Little Red Riding Hood

Härligt med ny termin och ett nytt tema i engelska. Det märktes att både pedagoger och elever saknat engelskan som tyvärr strök en aning på foten i terminsslutet.

Efter att ha tittat igenom målskyltarna för temat och sett till att vi alla förstod vad vi förväntades träna på kastade vi oss över boken: 

Nämligen "Little Red Riding Hood" i stooor version.

Några stora bilder utgjorde stöd för förståelsen.

Innehåller var mycket välkänt, en fördel när språket är nytt. Alla barn upplevde att de förstod berättelsen. Att få känna den att-lyckas-känslan är avgörande för framgång när man lär sig ett nytt språk. Det språkliga självförtroende som skapas gynnar lärandet enormt.

Vi gick igenom temats nya ord och läste dem i kör flera gånger. 

Alla barn fick en egen uppsättning bilder och vi tränade på ordförståelsen genom att alla fick följa instruktioner av typen "Please point at the hunter!" Det är en fördel att köra en övning som denna i grupp. Ingen behöver känna sig utpekad om det blir lite fel. Det märks helt enkelt inte.

Vi klippte ut orden. 

Klipp-fokus 1.

Klipp-fokus 2.

Klipp-fokus 3.

Vi klistrade till sist in bilderna i My English Book...

  ... och skrev av de nya orden från tavlan.

Nu har vi dem på plats och kan leka ordlekar och träna på dem när vi vill.

Vi tränade verkligen mot alla fyra mål idag.

Passet avslutades med högläsning av en som verkligen kan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar