måndag 13 januari 2014

Mose i vassen

I vårt religionstema är ett av målen att vi ska kunna göra jämförelser mellan kristendom, islam och judendom. Före jul startade vi i det nära, d.v.s., kristendomen. Nu går vi vidare och tittar på de andra två stora religionerna. Berättelsen om Mose är gemensam för alla tre religioner. 

I fredags tittade solarna på Disneys version av Mose-berättelsen, Prinsen av Egypten. 

Idag berättade vi Bibelns version av berättelsen om Mose liv. Lite annorlunda mot Disneys version tyckte barnen. Solarna var väldigt intresserade och gjorde många inlägg. Efter berättelsen pratade vi lite om de tio budorden. Något som vi ska återkomma till längre fram. De flesta av reglerna står ju sig än idag! 

Barnen samlade sina tankar och skrev ned tre saker de kom ihåg från berättelsen.

Det fanns flera spännande händelser i Mose liv att välja på.

Sedan skulle händelserna ju helst komma i kronologisk ordning.

Att denna berättelse som är så gammal återfinns i judars, muslimers och kristnas heliga skrifter är ju ganska abstrakt för en åttaåring att ta in. Vad är religion egentligen? Vad kan man ha för glädje av religion? Kan religion ställa till med några bekymmer? Vad tror jag själv egentligen?

Dessa frågor kommer att återkomma senare i utbildningen. 

  
I nuläget bekantar vi oss och gör enkla jämförelser.

Det räcker så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar