torsdag 30 januari 2014

Att formulera problem

Att lösa problem är en förmåga som vi arbetat mycket med. 

Att formulera problem är en helt annan femma. Det är en sak att hitta på textuppgifter av typen: "Det var 18 barn på skolgården. Det började åska och nio barn blev rädda och sprang in. Hur många barn var kvar på skolgården?" Det kan vi alla göra. Men att formulera matematiska problem är lite svårare. Först måste vi reda ut vad ett problem är. Som en av solarna uttryckte det idag: "Är en gåta och ett problem samma sak?" Vi har mer jobb att göra innan vi kan fastställa en definition av vad ett matematiskt problem är. 
- Man ska inte kunna lösa det för lätt, tycker någon på Solen. 
- Det är lite klurigare, säger någon annan.

För att förbereda noggrant för problemformulerandet tittade vi först på ett vuxen-formulerat problem. Vi ville att barnen skulle konstruera problem med just denna form.

Nästa steg var att vi alla tillsammans konstruerade ett gemensamt problem. 

I denna typ av problem vill vi att barnen ska se och använda sig av proportionalitet, i detta fall dubbelt så mycket.

Vi diskuterade lösningar tillsammans.

Vi kan tydligt märka att våra barn i detta arbete ständigt utvecklar förmågan att föra resonemang.

Allt fler vill bidra med sina tankar i samtalen.

Så satte vi igång.

"Vad ska vårt problem handla om?"

"Hm..."

"En gubbe köpte 30..."

Matte är kul!

Imorgon fortsätter problemskapandet och lösandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar