fredag 25 oktober 2013

Inför utvecklingssamtal

För första gången ska vi prova elevledda samtal. Det är ett steg i vårt arbete kring att lära våra solar att ta ansvar för sitt eget lärande. Ännu är vi förvisso bara i tvåan men å andra sidan, om vi redan nu tränar på uppgifter som denna, vad ska vi väl klara av om två år. Eller om fyra?

Golvet laddat med alla dokument som behöver vara på rätt plats för att denna organisation ska fungera.

Elevledda samtal kräver oerhört mycket planering och föreberedelser. Att träna är A och O. Man ska känna sig trygg när man går till sitt utvecklingssamtal. 

Först "packade" vi platsfickan som skulle gå hem. I med äppleträd, omdöme och självvärdering av "övriga bitar", dvs samarbete, koncentration m.m.

Sedan förberedde vi platsfickan med allt som ska finnas i klassrummet på samtalet. Etikett på, ordning och reda.

Härlig röra!

Sedan var det dags att prova att leda sitt samtal. Planscherna på tavlan var till god hjälp. De fungerde som "dagordning" och följdes till punkt och pricka.

Vi arbetade i par och turades om att hålla i samtalet och att vara förälder.

"Välkommen till mitt utvecklingssamtal!"

"I svenska har vi skrivit många olika typer av texter."

"Berättande text, beskrivande text, faktatext..."
 
"Här ser man att gråsuggor och andra nedbrytare kommer och äter löven och bajsar ut jord..."
  
Grannens granne är addition och subtraktion med 2 och Grannen, det är när man adderar och subtraherar med 1.

Att leda sitt samtal är inte lätt. Vi kommer att träna fler gånger innan det är dags. Det kommer att bli jättebra!

Veckans bloggare

Denna vecka har vi tränat på tiokompisar i subtraktion. Det var kul.

torsdag 24 oktober 2013

Viktig information om ditt barns utvecklingssamtal!

Hej föräldrar!
Torsdag 7/11 och tisdag 12/11 har vi utvecklingssamtalskvällar här på Solen. Första samtalet startar kl 14.20 och sedan fortlöper de enligt bifogade listor. Kontrollera datum och tid NOGA så att du/ni kommer på den tid ni bokat. 

Halva samtalet leds av oss, Anna eller Katharina, och halva samtalet av ert barn. Barnen kommer att vara väl förberedda för sitt samtal och det kommer att sitta tydliga instruktioner på tavlan i klassrummen, där barnen ska hålla i sin del. Vi, Anna och Katharina, kommer att sitta i andra rum, dit ni kommer före eller efter er stund i klassrummet. Välj själva i vilken ordning. Det VIKTIGASTE är att ni passar tiden till oss, Anna och Katharina. Stå hellre utanför dörren och vänta några minuter, än tvärtom. Det finns tyvärr inget utrymme för förseningar i denna organisation.Tiden med oss klasslärare är 15 minuter och rekommenderad tid i klassrummen, för att barnen ska hinna med, är minst densamma. I klassrummen kan det vara flera familjer på samma gång. Tänk då på att fokusera på vad just ditt barn har att visa och berätta. Det är en viktig stund för dem.

Hemma:
I morgon fredag, har alla barn med sig en plastficka hem i väskan. I den ligger äppleträdet, det skriftliga omdömet och en självvärdering kring bitar som kompisar, ansvar m m. För att förbereda er för utvecklingssamtalet, avsätt gott om tid för att hinna med följande. Era barn ska presentera sitt äppleträd för er. Ställ gärna frågor till dem och hjälp dem utveckla sina tankar. Läs igenom det skriftliga omdömet tillsammans med era barn. Fyll tillsammans i självvärderingen. Vi kommer att fylla i ett likadant papper om varje barn.

I skolan (klassrummet):
Barnen hämtar sin plastficka och väljer ut ett bord där ni ska sitta. Ditt barn leder samtalet utifrån instruktionerna på tavlan.

I skolan (samtalsrummet, plats meddelas senare):
  • Vi tittar på föregående IUP-mål. Hur har det gått?
  • Vi upprättar nya mål utifrån det skriftliga omdömet.
  • Vi jämför självvärderingspapperna.
Som ni ser har samtalen i år ett helt annat upplägg än tidigare. Det är helt nytt för oss och det känns väldigt spännande. Som ni förstår så finns det inte utrymme för att ta upp andra saker än det vi planerat för. Men ni vet att vi alltid är öppna för en dialog kring ert barn när behovet finns. Däremot kommer ni att få en större inblick i vad ert barn kan "live" från barnet själv istället för genom oss. Han/hon tar i denna samtalsform ett mycket större ansvar än någonsin tidigare och det gynnar deras självkänsla och får dem att växa. Dessutom ger det dem en överblick över sitt eget lärande vilket i sin tur motiverar till fortsatt inlärning. Deras jobb är viktigt!

Vi ses!
Katharina och Anna

onsdag 23 oktober 2013

Info från festkommittén 131023

Hej!
Festkommittén som ska anordna Solenfest för barnen 15/11, saknar pengar från ungefär hälften av alla barn/familjer. De ber er som fortfarande inte betalt, att lägga 100:- i ett kuvert med barnets namn på och lämna in till någon av Solens personal så fort som möjligt.

Mvh
Festkommittén
/Katharina

Mera mys med Mofflan

Vilka välarbetade läxor! Det är så roligt att se och höra hur barnen kliver framåt i sin läsutveckling. Jobbet med uppgiften var också väl utfört. Heja både barn och föräldrar!

När man lagt ner ett stort jobb på läsning och skrivning är det viktigt att man får redovisa sitt arbete, får feedback och att man får jobba vidare och fördjupa sig.

Alla presenterade sin bok och...

... läste upp sina frågor.

Spännande att titta på varandras jobb.

Bra lyssnar-träning.

Vi märkte ganska snabbt att de flesta frågor startade med något av dessa ord.


Fina jobb!

I en av grupperna pratade vi ganska länge om vad en fråga egentligen är för något.

Sedan var det dags att högläsa läxan för Anna och Katharina.

Då jobbade vi med en paruppgift.

Vi högläste sagan "Pojken och äventyret" tillsammans.

Sedan fortsatte vi att träna på att ställa frågor. Tillsammans i paren formulerades bra frågor och bra svar.

tisdag 22 oktober 2013

Skapande i solsken

En fin dag på Solen, i solen!

Det var Stanstorpsdag med härlig utevistelse på programmet.

Vi gjorde mandalas i naturmaterial. Titta och njut!


En underbar dag med ett populärt innehåll. Det var så roligt så att en del valde att fortsätta på fritids. Gott betyg!