måndag 14 oktober 2013

Tabellträning

För att solarna verkligen ska automatisera alla additions- och subtraktionstabeller upp till tio tar vi lite träningsläger med huvudräkning. Detta sker parallellt med annan matematik.

Vi jobbar denna vecka med "Grannen", dvs +1 och -1...

... och "Grannens granne, dvs +2 och -2. Dessa huvudräkningsknep har vi repeterat idag och vi har tränat på att säga svaren med kort betänketid.

Målen med detta arbete är 1) att skapa en grundlig förståelse för addition och subtraktion och 2) att automatisera kunskaperna så att räknandet inte blir så tidsödande. Vi har upptäckt att många "fastnat" tryggheten i att räkna på fingrarna. Förstår man och automatiserar addition och subtraktion upp till tio är det lätt att lära sig räkna i högre talområden.

Vi övar varje dag i skolan och på onsdag kommer det hem lite läxa (se Soleninfo). På fredag kommer alla att känna sig mycket säkrare på Grannen och Grannens granne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar