torsdag 24 oktober 2013

Viktig information om ditt barns utvecklingssamtal!

Hej föräldrar!
Torsdag 7/11 och tisdag 12/11 har vi utvecklingssamtalskvällar här på Solen. Första samtalet startar kl 14.20 och sedan fortlöper de enligt bifogade listor. Kontrollera datum och tid NOGA så att du/ni kommer på den tid ni bokat. 

Halva samtalet leds av oss, Anna eller Katharina, och halva samtalet av ert barn. Barnen kommer att vara väl förberedda för sitt samtal och det kommer att sitta tydliga instruktioner på tavlan i klassrummen, där barnen ska hålla i sin del. Vi, Anna och Katharina, kommer att sitta i andra rum, dit ni kommer före eller efter er stund i klassrummet. Välj själva i vilken ordning. Det VIKTIGASTE är att ni passar tiden till oss, Anna och Katharina. Stå hellre utanför dörren och vänta några minuter, än tvärtom. Det finns tyvärr inget utrymme för förseningar i denna organisation.Tiden med oss klasslärare är 15 minuter och rekommenderad tid i klassrummen, för att barnen ska hinna med, är minst densamma. I klassrummen kan det vara flera familjer på samma gång. Tänk då på att fokusera på vad just ditt barn har att visa och berätta. Det är en viktig stund för dem.

Hemma:
I morgon fredag, har alla barn med sig en plastficka hem i väskan. I den ligger äppleträdet, det skriftliga omdömet och en självvärdering kring bitar som kompisar, ansvar m m. För att förbereda er för utvecklingssamtalet, avsätt gott om tid för att hinna med följande. Era barn ska presentera sitt äppleträd för er. Ställ gärna frågor till dem och hjälp dem utveckla sina tankar. Läs igenom det skriftliga omdömet tillsammans med era barn. Fyll tillsammans i självvärderingen. Vi kommer att fylla i ett likadant papper om varje barn.

I skolan (klassrummet):
Barnen hämtar sin plastficka och väljer ut ett bord där ni ska sitta. Ditt barn leder samtalet utifrån instruktionerna på tavlan.

I skolan (samtalsrummet, plats meddelas senare):
  • Vi tittar på föregående IUP-mål. Hur har det gått?
  • Vi upprättar nya mål utifrån det skriftliga omdömet.
  • Vi jämför självvärderingspapperna.
Som ni ser har samtalen i år ett helt annat upplägg än tidigare. Det är helt nytt för oss och det känns väldigt spännande. Som ni förstår så finns det inte utrymme för att ta upp andra saker än det vi planerat för. Men ni vet att vi alltid är öppna för en dialog kring ert barn när behovet finns. Däremot kommer ni att få en större inblick i vad ert barn kan "live" från barnet själv istället för genom oss. Han/hon tar i denna samtalsform ett mycket större ansvar än någonsin tidigare och det gynnar deras självkänsla och får dem att växa. Dessutom ger det dem en överblick över sitt eget lärande vilket i sin tur motiverar till fortsatt inlärning. Deras jobb är viktigt!

Vi ses!
Katharina och Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar