måndag 21 oktober 2013

Ett vrålaps-problem och en helgberättelse

Idag visade hösten upp sig från sin blötaste sida. 

Inne i klassrummen på Solen var det dock varmt och gott och dagen startade med ett problem som handlade om vrålapor.

Hur många fötter har en vrålapa egentligen? Det var en fråga som måste utredas innan vi kunde starta.

Fyra enades vi om.

Problemet: En fuktig och varm dag i djungeln. Tittar man upp kan man se en gren där 40 vrålapsfötter håller sig fast. Hur många apor kan de tillhöra?

Vi arbetade i par och blev redan efter två minuter avbrutna. Då fick vi redogöra för kompisarna hur vi tänkte angripa detta problem. 

Vi lyssnade till varandras förslag och fick sedan jobba vidare. Kanske hade vi hört något bra och ville nu jobba med problemet på ett annat sätt?

Tja, först kunde man ju rita en gren med 40 ben.

Äsch, hur många var det nu? Bäst att kontrollräkna. Detta var ingen lätt uppgift och den kommer att bearbetas mer senare i veckan.

Det var längesedan vi skrev en text och berättade om något vi själva gjort. Efter vrålaporna fick var och en i uppdrag att berätta om vad han/hon gjort i helgen.

Det är många saker man ska tänka på när man ska berätta något med sin penna (det mesta gäller ju även när man skriver med hjälp av datorn).

Kronologisk ordning.

Variera starten på meningarna.

Skriva läsligt.

Tänka på mellanrum,

stor bokstav och...

... punkt.

Det är mycket att hålla i huvudet samtidigt som man ska fokusera på innehållet.

Uppgiften klarade solarna fint. De är vana vid att skriva om det mesta och de har gott flöde i pennorna.

Stora och små helghändelser beskrevs.

Fina texter som tillslut kompletterades med bilder som förstärkte textens budskap. Det är härligt med måndag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar