måndag 28 april 2014

En biljett till Guatemala

Idag var det dags att lämna Asien och Laos och ta riktning västerut. 

Vi startade som vanligt med att titta på målskyltarna.

Barnen känner sig hemma med målen vid detta laget. 

Vi samlades framför kartan och startade i Sverige. Sedan reste vi med pekpinnen till Danmark, Storbritannien, Nigeria och Laos. Barnen börjar få lite rutin på att titta på kartan, att hitta våra olika resmål, att prata om världsdelar, väderstreck och ekvatorn.

Dagens resmål var Guatemala.

Med hjälp av dator och kanon tittade vi på bilder från Guatemala. Vi fick lära oss mycket om det nya landet. Ett av dagens nya ord var undernäring. När man inte får tillräckligt med näring växer kroppen inte och hjärnan kan inte utvecklas. Då är det svårt att lära sig saker. Så är det tyvärr för många barn i Guatemala.

I alla länder vi rest till jämför vi samma saker, nämligen skola, klimat, mat och bostäder. Så gjorde vi även idag. Vi pratade till bilderna vi fick se. Intresset var stort och många ville vara med och reflektera.

Skola

Klimat


Mat

Bostad

Be gärna ditt barn berätta lite till bilderna. En perfekt återkoppling till veckans arbete.

I båda grupperna blev det låånga samtal. Det kändes viktigt att alla fick komma till tals. Till slut började det dock krypa i benen på oss. Då var det dags att plocka fram veckans dokumentationsblad.

 Här berättar vi om det vi lärt oss om skola...

... klimat...

... mat...

... och boende.

Efter input och det långa samtalet är detta en uppgift som alla klarar. 
Efter lunch fick alla denna bild. Vi tittade på den och pratade. Nu hade alla barn kunskaper om Guatemala efter förmiddagens arbete. Det märktes på kommentarerna. Solarna kunde verkligen hitta massor av intressanta saker i bilden.

När vi pratat klart fick alla välja om de skulle göra en jämförelse eller skriva en reflektion, i Min Bok.
 
Vi repeterade vad man ska tänka på när man gör det ena och det andra. Ungefär hälften valde att göra en jämförelse och resten ville reflektera.

 Vi avslutade med att alla fick läsa upp.

Då passade vi också på att träna muntlig framställning och aktivt lyssnande.

 Vi fick lyssna till utvecklade jämförelser...

 ... och reflektioner med motiverade ställningstaganden.

Solarna är fantastiska på att arbeta och det på ett kvalitativt sätt. I morgon gör vi kopplingar mellan oss själva och systrarna Dilma och Wendy.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar