onsdag 21 maj 2014

Det väger tungt!

I vårt arbetsområde i matematik, Mätningar, har turen kommit till massa.

Vi startade passet med att titta på målskylten och repetera orden uppskatta, mäta och enheter. Sedan funderade vi gemensamt lite kring massa och vad det egentligen är. Vi kom snabbt in på att väga och kilogram och gram. Vi hade ett bra samtal och försökte oss på att uppskatta hur mycket 1 g respektive 1 kg är. På ett gram kom det gissningar på allt ifrån ett brev till en elefantbebis. Vi förstod att detta med att uppskatta massa inte är helt enkelt.

Ett ental väger 1g.

En liter mjölk väger 1 kg.


Ett litet äpple väger 1 hg. 

Det är bra att ha dessa föremål i minnet när vi ska uppskatta massa hos olika föremål. 

Sedan var det dags för barnen att jämföra och storleksordna föremål med olika massor.

Livliga diskussioner...

... och ivrigt mätande.

"Vilken är tyngst?"

Inte lätt att skilja åt med händerna som våg.

Kul att arbeta i grupp!

Argumenterande och resonerande.

Till slut överens.

Dags att kontrollera med en våg. När vi mäter ska vi inte uppskatta utan ange exakt.

"Först uppskattar vi. Hur mycket tror ni att detta väger?"

Och så mätte vi.

Alla hade haft rätt i sina jämförelser. Det var bara spiralen och kuvertet som skapade lite oenighet. Det var inte så konstigt när bara 2 g skiljde dem åt.

Vi avslutade med att titta på målskylten igen. Hade vi tränat på allt idag?
  • Mäta? Check, det gjorde vi med vågen.
  • Jämföra? Check, i grupparbetet.
  • Uppskatta? Check, i samtalen i helgrupp.
  • Enheter? Check, när vi uppskattade och mätte.
Vi pedagoger tog med oss att vi behöver träna mer på att uppskatta massor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar