måndag 26 maj 2014

I poesins värld

Skolbibliotekarie Åsa har bjudit in alla Solenbarn att vara med i dikttävlingen "Sommardikten".  Läroplanen säger att vi i skolan ska jobba med olika typer av texter. Dikter blir toppen.

Målen var tydliga och klara som vanligt. En viktig motivationsfaktor som skapar meningsfullhet.

Vad är en dikt? En skriven text som kan handla om vad som helst. Den kan vara lång eller kort, det viktiga är vad dikten säger. En dikt kan till exempel beskriva en bild, en sak, en händelse eller en känsla.

Högläsning av några olika dikter. Vad handlar de om? Vad vill författaren säga? Har dikten något budskap? Barnen kom med många kloka tankar.

Denna dikt kunde alla barn koppla till egna erfarenheter. Hur skulle vi kunna illustrera den? Förslagen var många.


Efter att vi gått igenom alla moment tillsammans var det dags att börja jobba på egen hand. Instruktioner på tavlan.

Läs en dikt tillsammans.

 
Samtala om text och budskap.

Klipp ut dikten och klistra på ritpapper.

Kom överens om hur dikten skulle kunna illustreras. Rita och måla.

Återsamling i ringen.

Högläsning av dikterna.

När vi läser dikter läser vi lugnt och tydligt.

Samtal om texterna.

Tydligt illustrerat ansiktsuttryck förstärker budskapet i texten.
Mammas och pappas säng.

Så många konstiga ljud man kan höra när man är ensam hemma.

Spöket kryssar vi över.

De finns ju inte på riktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar