tisdag 12 februari 2013

En modell för problem

Våra barn på Solen är bra på att komma fram till svar på de matematiska problem de ställs inför. Något som kan vara lite klurigare är att visa hur man tänkt och att redovisa sin lösning.

Vi tränar därför på detta redan nu i uppgifter som de flesta säkert kan lösa enbart med huvudräkning. När vi kommer till större talområden och ska lösa mer komplexa problemuppgifter har vi nytta av att kunna redovisa våra tankar. Om jag har stuktur i mitt räknehäfte så hjälper det mig att strukturera tankarna.

Vi tränar många saker när vi löser problem.

Det vi tränar på just nu är att man ska visa sin lösning med en bild (tex rita fyra fåglar och kryssa över två), skriva på mattespråk (4-2=2) och att skriva svar med en hel mening.

Efter att ha löst en uppgift gemensamt på tavlan plockade vi fram räknehäften.

Vi fick en ny uppgift och löste den tillsammans, steg för steg.

Extremt petiga lärare visade hur det skulle se ut i räknehäftet för att vi skulle kunna följa våra egna tankar.

Vi pratade om hur en bild kan vara enkel men ändå tydlig.

Vi använde en ruta till varje siffra, bokstav eller tecken när vi skrev. Vi drog också streck med linjal.

När vi nu hade en bra modell i vårt räknehäfte fick vi i par prova att lösa en ny uppgift. Om Kungsfåglar så klart!

Vi samarbetade, resonerade, räknade, ritade och skrev. Behövde vi hjälp fick vi det och Anna och Katharina märkte vad vi behövde träna mer på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar