fredag 1 mars 2013

Barnkonventionen i hem och skola

Hur kan barnkonventionen påverka hemma och i skolan?

I halvklasserna, i slutet av veckan, har vi fokuserat på två paragrafer ur Barnkonventionen. Vi valde ut "Jag har rätt att leka" och "Ingen får slå eller reta mig". Vi hade långa allvarliga samtal om hur dessa två regler kunde märkas i hemmet och i skolan. 

Vi lärde oss vad BRIS är och pratade om varför det finns. 


Efter samtalen skrev vi ned våra kloka tankar. Barnen formulerade och de vuxna var sekreterare. Fina texter blev det men samtalen var SÅ fina!

Efter rasten idag samlades vi i helklass och fick ut våra texter. Efter att ha läst tyst en stund fick grupp 1 läsa sin text högt för grupp 2.

 Och vice versa.

Vi har illustrerat flera av barnkonventionens paragrafer denna vecka. Det är ett kunskapskrav att kunna göra illustrationer som förtydligar och förstärker budskapet i en text.

Vår tanke med att vi använt oss så mycket av att rita bilder nu är också att det ska hjälpa barnen att tränga in i barnkonventionens paragrafer och förstå vad de står för.

Passet avslutades alltså med att vi illustrerade en av paragraferna. Sedan fick var och en, i samlingen, visa sin bild och berätta vilken paragraf han eller hon valt att illustrera och hur bilden hängde ihop med budskapet i paragrafen. Illustrationerna blev uttrycksfulla och alla kunde förklara och motivera varför bilden såg ut som den gjorde.

Nu är denna vecka slut och på måndag hägrar ett nytt tema. Vissa små barndetektiver har visst redan listat ut vad det ska handla om. Kreativa barn har vi på Solen!

På Solens väggar kan man nu beskåda planscher med Barnkonventionens paragrafer på. Fler kommer att dyka upp under nästa vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar