tisdag 11 mars 2014

En vecka med Hans-Christian

Denna vecka går vi verkligen i H C Andersens fotspår. Vi jobbar med hans sagor, några på djupet och andra använder vi som arbetsredskap för att träna på olika saker.

Sagan om den fula ankungen började vi arbeta med redan i förra veckan. Den är viktig av flera skäl tycker vi. Dels berättar den mycket för oss om författaren. H C Andersen hade inget lätt liv vilket man förstår när man läser "Den fula ankungen". Dels så är det en väldigt barn-nära berättelse. Den handlar om att retas, om känslan av att inte duga och om att inte döma någon på grund av utseendet.

Veckan startade med att vi såg filmen "Den fula ankungen". En uppskattad start!

Efteråt pratade vi om innehållet och alla fick dela med sig av någon tanke de fått av filmen.

I förra veckan påbörjade vi ett arbetsblad om "Den fula ankungen". Idag var det dags att vända på bladet och fundera på författarens budskap.

Klurigt!

Vi upphör aldrig att fascineras av solarnas inlevelseförmåga. 

Passet avslutades med att alla fick rita en bild från sagan och skriva ned några tankar till bilden.

 
 Läs och njut!

Idag var det dags att redovisa läsläxan. Alla hade haft en H C Andersen-saga i läxa. 

Uppgiften var, förutom att läsa, att anteckna några viktiga personer, händelser och miljöer.

Dessa anteckningar var ett bra stöd när vi muntligt skulle återberätta sagan vi läst, för våra kompisar.Till sist högläste alla ett stycke ur sin läxa. 
 
Det är ju superviktigt att vi fortsätter att utveckla läsflyt och läshastighet.

Detta går utmärkt att kombinera med den läsförståelseträning som vi gör parallellt.Efter lunch presenterade vi den nya läxan. Vi högläste sagan "Kejsarens nya kläder". I par fyllde vi sedan i berättelsescheman till sagan.

  
Då funderar man först på början av berättelsen. Vad hände? Viktiga personer? Viktiga miljöer? Sedan går man vidare till mitten av sagan. Händelser, personer, miljöer? Sist tittar man på hur sagan slutar. Händelser, personer, miljöer? Här hittar vi berättelsens "skelett" och får stor hjälp att återberätta den. Detta hjälper oss också att få syn på strukturen i olika berättelser. Något vi har stor nytta av när vi ska skriva själva.

Klockan var mycket och solarna var trötta. Tillsammans lyckades vi dock få ihop ett berättelseschema om "Kejsarens nya kläder".

Till nästa vecka har vi nya H C-sagor att läsa. Till sagan fyller var och en i ett berättelseschema. 

Så mycket vi har tränat under dessa pass! Att läsa mellan raderna, resonera om budskap, göra kopplingar till egna erfarenheter, uttrycka våra tankar, illustrera, skriva ned viktiga ord, återberätta utifrån stödord, högläsning, hörförståelse och, inte minst, samarbete. 

Vad ska hända imorgon då? Har på känn att det blir något spännande...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar