lördag 15 mars 2014

Ett oväntat besök

I onsdags fick vi ett mycket oväntat besök. Självaste Hans-Christian Andersen kom till Solen och hälsade på. 

Hans-Christian berättade om hela sitt liv, på danska naturligtvis, och solarna lyssnade andäktigt i mer än tjugo minuter.

Det var en intressant berättelse om ett, inte alldeles lyckligt, liv.

När HC Andersen vandrat vidare i riktning mot Danmark tog vi fram kladdpapper och gjorde minnesanteckningar över vad vi hört.Trots att Hans-Christian talat danska med oss hade mycket snappats upp.

Igår, fredag, plockade vi fram våra anteckningar igen. Vi läste igenom dem...

... och berättade för varandra om vad vi skrivit ned. Alla fick berätta något om HC Andersen som de fastnat för.

Sedan fick vi en faktatext om HC Andersens liv. 

Den läste vi tillsammans i par.

Faktatext kan vara lite svårare att läsa än skönlitterär text.

Detta gick dock bra, säkert för att läsningen var väl förberedd. 

Förförståelsen var god efter biblioteksbesök, HC-besök, anteckningar och samtal.
Till slut högläste vi tillsammans i ringen.


Vi sammanställde tillsammans våra kunskaper om HC Andersens liv, i ett berättelseschema på tavlan. Det märktes att barnen börjar bli vana vid att använda berättelseschemat. De vet vad som ska fyllas i var och de allra flesta vill vara med och bidra. På måndag använder vi berättelseschemat för att skriva egna faktatexter om HC Andersens liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar