torsdag 17 januari 2013

Talträning

Vi har tränat tal idag. Inte att tala. Det kan vi! Nej, TALEN. Mellan 11 och 20. Vi byggde tillsammans en lång stund. Vi repeterade vad talen heter och deras inbördes relationer. Vi påminde oss också om de nya begreppen ental och tiotal.  

Sedan var det dags att dokumentera talen 11-15 i räknehäftet.

Nu var alla så säkra så att vi klarade att jobba på egen hand.

 Så här kan talet 14 se ut när man har stämplat ett tiotal och fyra ental.

Det är jätteviktigt att alla lär sig från grunden hur talen är uppbyggda. Hela vårt talsystem är ju uppbyggt av ental, tiotal, hundratal osv.

Samtidigt lär vi oss att skapa struktur i räknehäftet när vi dokumenterar. Det hjälper ju till när man ska ha struktur i sina tankar.

Som avslutning på passet fick var och en dessa bilder av tal. Uppgiften var att skriva talens namn med siffror och med bokstäver.

 Det gick som en dans!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar