tisdag 7 maj 2013

Hur gick det med odlandet?

I morse återkopplade vi till gårdagens samtal om varför det såg så olika ut i muggarna. I de muggar där ärtan bara fick vatten eller bara fick jord hade det inte hänt något.

Men i skåpmuggen och i muggen som fick ljus och vatten hade det ju hänt saker.

Tillsammans satte vi ord på vad som hade hänt och formulerade en text. Att skriva gemensamma texter är nyttigt för alla, bland annat, för att vi ska få en form för hur olika texttyper kan se ut. Av våra gemensamma kunskaper och insikter skapades denna fina text.

Alla barn fick sedan skriva den i "Min bok".

Det var ju lite arbete med det men det gick bra.

Självklart kompletterade vi texten med tydliga illustrationer. Fina arbeten. 

Varierande arbetsställningar.

Fråga gärna era barn varför den ena ärtväxten var lång och blek och varför den andra var grön och frisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar