torsdag 30 maj 2013

Mer volym och massa

Idag fortsatte vi att bekanta oss med begreppen massa och volym. Det var, även idag stationsträning som gällde. 

Vi läste sagor och löste problem. Volymgruppen utgick från sagan om Guldlock.

I par löste vi ett volymproblem. Det var lite nytt att man inte kunde skriva mattespråk och lösa problemet som vi brukar.

Men strax var diskussionerna igång. Vi provade oss fram, ritade och mätte.

När alla var klara samlades vi och redovisade vad vi kommit fram till och berättade om olika tillvägagångssätt.

Hos grannen startade passet med Hans och Greta.

Vi repeterade begrepp och hjälptes åt att förklara ordens innebörd.

Vi påminde också varandra om olika former av ordet tung. Barnen använder fortfarande mycket "barnböjningar" (sovde, gedde mm) och det är dags att börja rätta på, ett mjukt sätt.

Uppgiften handlade om lådor och repeterade begreppen dubbelt och hälften.

Vi hamnade i en bra diskussion om rimlighet. Vad betyder det att ett svar är rimligt? Kan svaret vara rätt räknat men orimligt? Ja, det kan det faktiskt. Någon räknade ut att Hans låda vägde 100 kg. Även om det var rätt räknat så kan inte Hans, som är ett barn, bära 100 kg. Nästa vecka är det dags för byte så att alla barn får lära sig lite om massa/volym.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar