tisdag 11 februari 2014

Att dyka ner i texten

Nu tränar vi mycket på läsförståelse. Vi vill ge barnen olika redskap för att kunna angripa texter. Idag har det varit en super-läs-och-skriv-dag på Solen. Kan tänka oss att alla har träningsvärk i läs- och skrivredskapen.

Vi läste läsläxetexten högt tillsammans i morse. 

Flera gånger så att alla fick läsa. Det flöt så fint. 

Vi pratade tillsammans om texten utifrån ovanstående frågor. Barnen hängde på direkt och delade med sig av egna upplevelser och skogsbilder ifrån fantasi och egen erfarenhet. Det är viktigt att kunna koppla det man läser till något man själv varit med om, sett på TV eller läst tidigare. Det är en stor hjälp när man ska tolka texten och när man ska utläsa sådant som inte står. Till exempel vad David, mormor och morfar skulle göra i skogen.

Tillsammans pratade vi om frågorna som barnen besvarat hemma. De handlade ju om det vi läst men svaren gick inte riktigt att finna i texten. Detta var inte alldeles solklart märkte vi. Och det är ju också därför vi ska arbeta mycket med detta. Samtalet var utmärkt och gav många möjligheter att lära av varandra. Alla fick även feedback på sitt skrivjobb. Nu har vi kommit så långt i vår skrivutveckling så nu krävs det att man svarar utförligt och motiverar sina svar. "David behövde stövlar FÖR ATT..." Dessutom ska vi tänka på formen. Vi svarar med hela meningar, använder stor bokstav och punkt. Dessutom skriver vi snyggt i Moffelboken.

Sedan la vi läxan åt sidan för en stund. Vi fortsatte att arbeta med läsförståelsen. Nu presenterade vi en text som vi hämtat i tekniktemat. Det är viktigt att vi tränar förståelse i olika typer av texter. Det är tacksamt att plocka texter från det tema vi har för tillfället. På så sätt skapar vi sammanhang för barnen och de upplever uppgifterna som meningsfulla. Ett kunskapskrav i tekniktemat är att alla solar ska lära sig att beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen. Vi började med att undersöka några uppfinningar där människan har härmat naturen. Kardborren är ett utmärkt exempel på detta.

Vi läste om kardborrens uppfinnare de Mestral. Vi läste enskilt och sedan i par. Faktatexter är ofta svårare att förstå än skönlitterära texter. Vi har inte lika mycket egna erfarenheter med oss som kan vara ett stöd när vi ska tolka informationen. Då är det extra viktigt att vi tillsammans lyfter fram svåra ord och uttryck.

 Sedan arbetade vi i par med frågor på texten.

Det gällde att ta nytta av sin kompis och tillsammans diskutera vad man skulle svara. 

Detta arbete tog tid och kommer att fortsätta imorgon. 

Nästa viktiga punkt i det arbetet är att vi tillsammans i gruppen diskuterar våra svar. Det är då vi kan dyka djupare i texten och lära av varandras tolkningar.

I läxa till nästa vecka har vi en faktatext om hur Post It-lappen uppfanns.

Vi klistrade in två frågor i Moffel-boken. De ska också besvaras hemma. 

Man besvarar frågorna så noga man kan.

Det är väl underbart när verkligheten knackar på i klassrummet?! Ingelises pappa träffade de Mestral på 60-talet och fick rättigheterna att sälja kardborrebandet i hela Norden utom Finland. Inglise har själv som tioåring stått på mässa i Köpenhamn och demonstrerat kardborrbandets förträfflighet. Det är sådana guldkorn som ger arbetet en extra skjuts!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar