måndag 10 februari 2014

Strul i sandlådan

Vi arbetar vidare med att utveckla problemlösningsförmågan. Idag hamnade vi pladask i sandlådan. Något som alla kunde relatera till.

Vi brukar lösa problem tillsammans men idag började vi med att var och en funderade på sitt håll och åtminstone påbörjade lösningen på egen hand. Fördelen med det var att alla "tvingades" att ta itu med problemet, att själv sätta sig in i det.

Först tänka.

Var ska man börja?

 Kanske börja rita lite spadar?

 Eller barn?


 Kanske barn OCH spadar?

Nu då?

 När alla hade provat en stund på egen hand samlades vi framför problemet igen. Vi läste igenom det en gång till. Vi kunde se vad det stod på tavlan. Nu försökte vi också se var som INTE stod skrivet men som vi kunde utläsa ändå. Vi fick "läsa mellan raderna". 

6 barn är flickor. Det betyder ju att 4 av barnen är pojkar. 5 barn har gul spade. Det måste betyda att 5 barn har röd spade. Och så vidare. 

 Nu hade vi plötsligt mycket mer information.

 Vi satte oss två och två och fortsatte att lösa problemet.

Nu tillsammans.


Vi förklarade för varandra hur vi hade tänkt.


Vi avslutade med att rita en gemensam lösning på problemet.

 Vi läste problemet igen, mening för mening och ritade efter hand vad vi fick reda på.

Hela tiden fick vi motivera våra ställningstaganden så att vi var helt säkra på att vi gjorde rätt.

Vi pedagoger hade som huvudsakligt mål med lektionen att vi skulle träna på strategin "att lösa ett problem med hjälp av bild". Ska man kunna ha nytta av sin bild måste den vara tydlig och strukturerad. Man måste kunna utläsa information ur den. På onsdag fortsätter vi i sandlådan. Då ska vi alla fundera över vad vi tränade på dagens problemlösningslektion och vi ska också formulera egna liknande problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar