torsdag 6 februari 2014

Läsförståelseträning

Nu intensivtränar vi läsförståelse under en tid. Som ni säkert har uppmärksammat i media presterar svenska elever allt sämre i läsförståelse (PISA-studien, bland annat). Denna förmåga, att förstå vad man läser, kommer inte av sig själv utan det är något som måste tränas medvetet. 

Det gör vi löpande på Solen genom gemensamma textsamtal och genom att arbeta med olika typer av frågor kopplade till egen läsning och högläsning. Just nu fokuserar vi alltså lite extra på det och använder oss av olika texter som är utarbetade för träning av just läsförståelseförmågan.  

I tisdags lyssnade vi på högläsning av en kort text. Efteråt samtalade vi i gruppen om texten. 

Vi diskuterade både det som faktiskt stod direkt i texten och det som vi kunde läsa "mellan raderna", det vill säga det vi kunde förstå av sammanhanget.

Sedan var det dags för att träna samma sak i par.

Vi parläste en ny text flera gånger och diskuterade sedan olika frågor kopplade till texten.

Förmågan att kunna läsa är uppbyggd av flera delförmågor. Framför allt handlar det om att kunna avkoda, d.v.s. att kunna koppla ihop bokstavstecken med bokstavsljud, att helt enkelt känna igen skrivna ord. Det andra huvudmomentet är läsförståelsen, alltså att kunna tolka skrivna meddelanden.

För att vara en god läsare måste både avkodning och läsförståelse fungera väl.

Efter läsning och diskussion i par återsamlades vi och pratade om vad vi kommit fram till i de olika grupperna. En läxa delades ut som är upplagd på samma sätt som dagens uppgifter. Först läsning av en kort text sedan diskussion (med mamma och/eller pappa). Denna gång ska vi skriva ned svaren på frågorna i småkrypsboken. På tisdag i skolan delger vi varandra våra tankar kring texten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar