onsdag 20 november 2013

Bråk på Solen

Uppgift: Rita en kvadrat med sidan 4. Dela kvadraten i fyra lika stora delar. Färglägg delarna i fyra olika färger.

Rivstart!

"Fyra på den sidan..."

Teamwork.

En möjlig lösning.

En annan.

Vi samlades i ringen för att delge varandra våra lösningar. Denna typ av samtal är oerhört givande. 

Vi förklarar för och lär av varandra, inspirerar varandra och få nya idéer och uppslag.

Tillbaka till jobbet. Hur många olika möjligheter kan det finnas?

Noga med linjalen.


Många lösningar blev det och fler hade det säkert blivit om inte tiden runnit ut.

Vad heter det när man delar en hel i fyra lika stora delar? Jo, fjärdedelar. Fortsättning följer i nästa vecka.

Och bråket? Jodå, men rent matematiskt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar