tisdag 12 november 2013

Glädje!

Vi vill bara tacka alla Solens familjer för två roliga utvecklingssamtalseftermiddagar/kvällar. Stämningen har varit på topp och alla har kommit väl förberedda. Ni har varit fantastiska på att hålla tiden så att det späckade tidsschemat höll (nästan). Vi är sååå stolta över barnens insatser. De har koll på sina styrkor och utvecklingsområden. Det var verkligen roligt att se hur lika vi hade fyllt i den sociala självvärderingen. Allra mest vill vi berömma barnen för deras fina insatser i klassrummet. De har verkligen jobbat hårt och tränat på framställningen. Tyvärr har vi inte haft förmånen att få vara med i klassrummen idag och i torsdags men vi har förstått att det gått alldeles utmärkt ändå. (Och alldeles säkert FÖR att vi inte var där. Ansvaret vilade på barnen.) En riktigt stor ros till alla solar för jobbet det lagt ned!

I detta upplägg har barnen verkligen fått syn på sitt eget lärande och reflekterat över det. De har fått en repetition av mängder av saker vi arbetat med. De har tränat på att förklara för er föräldrar. De har själva lett "mötet" och gjort en muntlig framställning. Vi är övertygade om att detta sätt att arbeta på, på sikt leder till ett ökat lärande och ett större ansvarstagande hos barnen. Nu är det snart dags för mållektioner. Då får varje barn träna specifikt mot det mål vi satte upp på samtalet. 

Vi vill gärna ha en kort utvärdering från varje familj på mailen. Berätta kort om hur det gick i klassrummet för ert barn och gärna någon rad om upplägget i sin helhet.

PS: Ett av Stanstorpsskolans prioriterade mål för läsåret är att alla elever ska känna delaktighet i och ansvar för det egna lärandet. Att ha utvecklingssamtal med detta upplägg är en strävan mot detta mål. Genom att vi och barnen lagt så mycket tid på förberedelserna i skolan har barnens eget lärande synliggjorts för dem själva på ett helt annat sätt än tidigare. Och i morgon tar vi nya tag...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar